субота, 13. јун 2015.

"Чужда деца брже расту" (пословице)

- Куде има мирно дете и лепа баба.
- Оди дете што запамтиш – остане. (Дете нај-памти).
- Кој чува малечко дете, мора да има очи и надзад и напред.
- Дете стане ли на-нође, све знаје.
- Са зор нема ништа, мора дете да обрчаш некако да те послуша.
- Једно дете, големи јадове.
- Дете мора да учиш, па колко приване.
- На деца ништа не тежи, че иду и че се врну куде ђи пратиш.
- Најпрво дете га највише однесе.
.- Оно, које је дете много мирно, оно је болно.

- Дете се васпитава од малечко, штом прогледа.
- Дете треба да се уструкује, не може оно све да знаје и да работи какво оче.

 - Чужда деца брже расту, чужди војници брже из војску дооде.
- Само да неси родитељ – брига голема.

Пиротске пословице, Драгољуб Златковић (П.З. 27-28)
Фото: Игор Ђорђевић, Пирот

Нема коментара:

Постави коментар